/

Publiceringsdatum:

Goda exempel från andra vattenråd uppskattades

Bild av stenvalvsbro med vatten i förgrunden

Finansiering, NAP och många goda exempel. Men även en saknad efter att få träffas på plats. Det är några av de synpunkter som kom fram när Vattenrådens dag utvärderades.

- Det var roligt att så många var väldigt nöjda. Vi planerar nu för nästa Vattenrådens dag, troligen i september, och tar med oss alla värdefulla synpunkter, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt.

När Vattenrådens dag anordnades i december var det precis i skarven när nya restriktioner infördes. Med mycket kort varsel fick Vattenmyndigheten Västerhavet planera om till ett helt digitalt möte.

I den utvärdering som deltagarna gjorde efter träffen märks det också att många hade en önskan om att äntligen få träffas fysiskt.

Trots det var en överväldigande majoritet mycket nöjda.

- Jag har svårt för webbmöten. Anonymiteten... jag har ingen känsla för hur det jag sa landade. Och då blir jag lite stressad! Men tekniken fungerade jättebra, ni gjorde ett bra jobb, skriver till exempel en av deltagarna i utvärderingen.

Samtliga deltagare upplevde träffen som mycket eller ganska relevant. Åtta av tio ger betyget bra och mycket bra till mötet som helhet.

Tre av fyra förklarar att de i mycket stor eller ganska stor utsträckning upplevt att de kommer att ha användning av informationen från mötet.

Vattenmyndigheten fick in ett 20-tal synpunkter vad som var extra användbart från träffen. Ett genomgående tema var att många såg det som värdefullt att diskutera hur andra gör och att lära sig av varandra.

Att få information om arbetet med NAP, Nationella planen för prövning av vatten påverkade av vattenkraft, uppskattades också av deltagarna.

Flera deltagare nämner också diskussionen om den finansieringsmodell som Säveåns vattenråd använder som särskilt användbar. Kommunerna längs Säveån ställer där upp med bidrag utifrån hur stora de är.

- Det är värdefullt att höra vad andra vattenråd arbetar med, hur de löser finansiering och får engagemang för de viktiga vattenfrågorna, skriver en av deltagarna.

- Samarbete mellan markägare och vattenrådet, lyfter en annan deltagare.

- Bra att få inspiration och nya kontakter, skriver en tredje.

Det är tydligt att många vill träffas, gärna i kombination med ett studiebesök i fält, under nästa träff.

- Det är sådant vi undersöker nu. Vi har gått igenom alla svaren och har börjat planera nästa träff. Vi satsar på att hitta aktuella frågor och ett upplägg som kan vara relevant för många, säger Annika Ekvall.

Vill du ha mer information om Vattenrådens dag 2021, kontakta Vattenmyndigheten Västerhavet.

Kontakt