/

Publiceringsdatum:

1,7 miljoner i julklapp till vattenråden

Skridskoåkare på Vättern

Ett fruset Vättern. Foto: Mostphotos

Informationsmaterial för att öka kunskapen om vattendragen och flertalet projekt som är redo att startas upp. Nu är det klart vilka som får del av de extra 1,7 miljonerna i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Under hösten utlyste Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 1,7 miljoner i extra bidrag för vattenråden.

Gensvaret blev stort. Ansökningar om projekt för närmre sex miljoner kronor kom in.Informationsmaterial för att öka kunskapen om vattendragen och flertalet projekt som är redo att startas upp. Nu är det klart vilka som får del av de extra 1,7 miljonerna i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Intresset och engagemanget är stort och det är väldigt roligt att se, säger Anna Carnelius som är vattensamordnare på Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

Nu är det klart vilka vattenråd som får ta del av bidraget.

- Många av projekten som det sökts bidrag för handlar om informations- och samverkansinsatser, säger Anna Carnelius, men även utredningar inför åtgärder som ska leda till bättre vattenmiljöer.

Vätternvårdsförbundet är ett av vattenråden som fått beviljat bidrag. De planerar för flera samverkansprojekt, bland annat en Vätterndag under 2022 med olika informationspass och aktiviteter om till exempel miljöövervakning, olika projekt och hur sjön kan nyttjas.

Emåförbundet har startat ett större restaureringsprojekt för bättre konnektivitet och biotoprestaurering för Lillån. Restaureringen är efterfrågad av markägarna och bidraget kommer att gå till förberedande informationsmöten med dem.

På annat håll ska Österlens vattenråd ta fram en informationsfilm om de tio vattendragen som finns inom vattenrådet. Filmen riktar sig till allmänheten och ska väcka inspiration och engagemang för vattnet och samtidigt öka kunskapen om vattenrådet.

- Vi är så glada för vattenrådens stora engagemang! Det här blir som en julklapp till dem, säger Anna Carnelius.

De här vattenråden fick bidrag:

Bräkneåns vattenråd
Emåförbundet
Marströmmens Vattenråd
Rååns Vattenråd
Saxån-Braåns Vattenråd
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd
Stångåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Svartån-Sommens Vattenråd
Vattenrådet för Blekingekusten
Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Vikens vattenråd
Virån och kustområde
Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd
Vätternvårdsförbundet
Österlens vattenråd

Kontakt