/

Publiceringsdatum:

Dags att följa upp hur arbetet går

Illustration för åtgärder

Varje år följer vattenmyndigheterna upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering. Uppföljningen är även en viktig del i samverkan mellan alla de som berörs av åtgärdsprogrammet för vatten.

Åtgärdsrapporteringen utgår från åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, som säger att alla myndigheter och kommuner som berörs ska rapportera vad man gjort föregående år. Syftet är att Vattenmyndigheterna ska kunna följa hur arbetet går och samtidigt göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut. Resultaten används även av exempelvis Kolada och Aktuell Hållbarhet i deras kommunranking. Kommunerna kan även använda resultatet för att jämföra sig med varandra. Återrapporteringen för 2021 är den sista i denna vattenförvaltningscykel.

Länsstyrelsernas återrapporteringsenkät Länk till annan webbplats.

Kommunernas återrapporteringsenkät Länk till annan webbplats.

Sista dag för att lämna sin återrapportering till Vattenmyndigheterna är den 28 februari varje år. Rapporteringen gäller åtgärder som gjordes föregående år.

Läs mer om rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Hur går återrapporteringen till?

Kontakt