/

Publiceringsdatum:

Återrapporteringen: LOVA-medel hjälpte Ulricehamn ta fram VA-plan

Ulricehamns kommun i Västra Götaland fick LOVA-medel för att kunna ta fram en VA-plan. Foto: Mostphotos.

Resursbrist är något flera kommuner anger som orsak till att åtgärder inte blir av. Men det finns medel att söka. Ulricehamns kommun fick 800 000 i LOVA-bidrag för att ta fram en vatten- och avloppsplan.

Varje år rapporterar kommuner och myndigheter till vattenmyndigheterna hur åtgärdsarbetet går. Återrapporteringen är dessutom ett forum för åtgärdsmyndigheterna att berätta för andra om sina erfarenheter. Den här artikeln är hämtad från "Sammanställning av kommuners och myndigheters rapportering av genomförda åtgärder 2020".

Ulricehamns kommun, med knappt 25 000 invånare, i Västra Götalands län saknade en samlad syn kring vatten- och avloppsfrågor. Det kommunala energibolaget och kommunens miljöenhet tog då initiativ till att ta fram en VA-plan. År 2019 påbörjades arbetet och under våren 2021 antogs den av politikerna.

Samhällsplanerare Ludvig Simonsson har fungerat som projektledare. En projektgrupp bestående av honom och en kollega samt representanter från energibolaget och miljöenheten möttes regelbundet i workshops och började med att identifiera problem och ta fram en plan.

Konsult hjälpte till

– Vi hade också en politisk referensgrupp och tog hjälp av en konsult som har färdiga mallar för sådana här planer så man inte behöver börja från början själv. Vi tittade även på hur andra kommuner hade gjort, berättar Ludvig.

Han vill även lyfta fram tydliga och bra riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Hos sin länsstyrelse sökte de LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt).

– Ursprungligen sökte vi 1,4 miljoner kronor men fick till slut 800 000 kronor.

Tillsammans med egna medel räckte det till att ta fram en VA-plan uppdelad i flera deldokument som behandlar både kommunalt VA liksom enskilt, plus dagvatten. Tanke är att dokumenten ska komma till användning för uppföljning av till exempel utbyggnadsplaner och föreslagna åtgärder som inventering av enskilda vattentäkter.

Kontakt