/

Publiceringsdatum:

EU lyfter fram LIFE IP Rich Waters som gott exempel

När EU-kommissionen väljer ut goda exempel på framgångsrika och samhällsviktiga projekt på sin webbplats så lyfter de bland annat LIFE IP Rich Waters. Projektet Rich Waters koordineras av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt.

- Jag är både stolt och imponerad av allt det arbete som görs inom Rich Waters. Det handlar om konkreta åtgärder för bättre vatten som faunapassager, vattenparker och olika metoder för att ta hand om miljögifter. Projektet bidrar också med ny kunskap till nationella strategier och vägledningar, säger Anna Linusson som är vattenvårdsdirektör i distriktet men också ordförande i Rich Waters styrgrupp.

Ta del av Rich Waters inspirationsdagar i efterhand!

Den 16-17 november arrangerade projektet inspirationsdagar för bättre vatten. Du som inte kunde vara med; i nyhetsartikeln nedan kan du läsa mer om dagarna. Där hittar du också länkar till inspelningar så att du kan ta del av konferensen i efterhand.

Kontakt