/

Publiceringsdatum:

Återrapporteringen: Sälen kräver vatten för att växa

Sälenfjällen är ett expansivt besöksmål men en utbyggnad av bostäderna kräver också en säkrad tillgång på vatten. Foto: Mostphotos

Trycket på att bygga ut eller bygga nytt är högt i Sälen. Men då måste vattnet säkras först. Därför har kommunen sett till att samfälligheterna anslutits till kommunala nätet. 

Varje år rapporterar kommuner och myndigheter till vattenmyndigheterna hur åtgärdsarbetet går. Återrapporteringen är dessutom ett forum för åtgärdsmyndigheterna att berätta för andra om sina erfarenheter. Den här artikeln är hämtad från "Sammanställning av kommuners och myndigheters rapportering av genomförda åtgärder 2020".

– Vi har stora stugbyar som är högt belastade under vissa perioder. Ibland har vattnet tagit slut, ibland har det varit kvalitetsproblem, förklarar Anna Pedersen Hägg, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen i Malung-Sälen.

Sälenfjällen har en minst sagt ojämn belastning på dricks- och avloppsvattennätet, vilket är en utmaning.

Många vill också bygga nytt eller bygga ut sin stuga.

 

Anna Pedersen Hägg, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen i Malung-Sälens kommun.

Nya vattentäkter

Men nya bostadsplaner har länsstyrelsen tidigare att stopp för, om inte vattentillgången säkras först.

Därför har kommunen medvetet omvandlat vattensamfälligheter med egna täkter till att bli anslutna till kommunala VA-nätet. Detta har varit möjligt genom anläggandet nya och större vattentäkter.

Detta brukar vara en känslig fråga på landsbygden, inte minst som det kan kosta runt 150 000 kronor att bli ansluten till det kommunala VA-nätet. Men bland de säsongsboende i Sälen finns en högre acceptans för åtgärden.

Och vad gäller vatten och avlopp så har kapaciteten ökat, så att det går att bygga nytt för den som vill.

– Det som nu begränsar oss nu är reningsverket i Sälen. Men de planerar för att bygga ut, berättar Anna Pedersen Hägg.

Kontakt