/

Publiceringsdatum:

Kunskapsutbyte och dialog viktigt under distriktsmötet i Norra Östersjön

Trollslända framifrån

Vad händer nationellt som påverkar vattenförvaltningen och vad har trollsländor med biologisk expertbedömning av hydromorfologisk påverkan att göra? Det var några av de frågeställningar som togs upp under distriktsmötet den 28 oktober.

Syftet med dessa möten är att vattenmyndighetens kansli och distriktets alla beredningssekretariat träffas för att diskutera aktuella gemensamma frågor och hur arbetet kan genomföras på bästa sätt.

- Det var ett väldigt givande möte och stärkande för vårt samarbete att äntligen kunna träffas. Länsstyrelsen i Stockholms beskrivning av hur de använder trollsländor var ett intressant inslag, säger vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Under dagen presenterades nämligen en metod för biologisk expertbedömning av hydromorfologisk påverkan. Metoden utgår från observationer av fullt utvecklade trollsländor längs sjöars strandlinje.

-Trollsländor är starkt knutna till strandmiljön och i viss utsträckning till angränsade närmiljö genom sitt levnadssätt och levnadscykel, säger Joakim Pansar, limnolog på Länsstyrelsen i Stockholm och en av dem som utvecklats metoden.

Trollsländor är ganska okänsliga för påverkan som övergödning och försurning. När man identifierar ett minskat bestånd kan man ganska säkert utgå från att deras livsmiljö påverkats negativt. Det kan det vara genom förändring av stränderna från naturliga miljöer till exploaterade stränder. Exempel på detta är bryggor och kajer som anlagts.

-Genom att följa och bevaka flygande trollsländor kan också stora arealer strand undersökas. Det i sin tur stärker helhetsbedömningen av en vattenförekomst, säger Sonja Råberg vattenekolog på Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt