/

Publiceringsdatum:

Återrapporteringen: Lysekil kan få allt dricksvatten från havet

Lysekil vid Västerhavet undersöker om storskalig avsaltning av havsvatten är möjligt. Foto: Mostphotos

När valet stod mellan att bygga en ny råvattenledning till grannkommunen eller söka nya vägar, beslutade sig Lysekil för att bli först med att testa avsaltning med havsvatten från Västerhavet för storskalig dricksvattenproduktion. Detta tar de upp i sin återrapportering.

Varje år rapporterar kommuner och myndigheter till vattenmyndigheterna hur åtgärdsarbetet går. Återrapporteringen är dessutom ett forum för åtgärdsmyndigheterna att berätta för andra om sina erfarenheter. Den här artikeln är hämtad från "Sammanställning av kommuners och myndigheters rapportering av genomförda åtgärder 2020".

– Havet är en råvattenkälla som inte försvinner. Lysekil har inte haft en egen råvattentäkt sedan 1950-talet. Vi tar vårt vatten från Munkedal. Men den ledningen måste på sikt bytas ut, och därför vill vi nu testa om det fungerar med avsaltning, säger Johanna Torberntsson, utvecklingsingenjör på kommunala VA-bolaget Leva i Lysekil.

Att avsalta havsvatten har framför allt testats på Öland och Gotland, där vattenbristen varit i starkt fokus under 2010-talet. Även i några kommuner på Västkusten har metoden testats i mindre skala.

Ledningen har gjort sitt

I Lysekil har man följt projekten noga. Kommunen står sedan länge utan egen vattentäkt, och den 35 kilometer långa ledningen från grannkommunen närmar sig sin tekniska livslängd och måste i sinom tid bytas ut.

– Vi har haft kontakt med Öland och Gotland och fått mycket hjälp.

Johanna Torberntsson, utvecklingsingenjör på kommunala VA-bolaget Leva i Lysekil. Foto: privat

Johanna Torberntsson, utvecklingsingenjör på kommunala VA-bolaget Leva i Lysekil. Foto: privat

Johanna Torberntsson förklarar att det nu gjorts en första studie, och ett pilotprojekt ska snart dras i gång, vid den marina forskningsstationen i Fiskebäckskil. På plats ska Lysekils kommun bland annat undersöka om teorierna stämmer – att det funkar lika bra med avsaltning.

– Vi har tagit prover ute i havet för att hitta en bra intagspunkt. Nu håller vi på att handla upp en pilotanläggning. Sedan måste vi testa den i minst ett år. Vi är inte oroliga för att det inte ska gå att avsalta, men vi vill se hur processen beter sig över hela året. Det har inte byggts något avsaltningsverk i stor skala i Västerhavet.

Projektet har många fördelar, är bedömningen. Dels de miljömässiga. Genom att använda havsvatten minskar till exempel belastningen på den sötvattentäkt i Munkedal som nu används.

Samma kostnad i teorin

Det finns också en osäkerhet om vad som ska hända med grannkommunens vattentäkt. Den vattenförekomsten är påverkad av vattenkraft och ska omprövas.

– Det är oklart hur detta kan komma att påverka vår uttagsrätt

I teorin blir det också ungefär samma kostnad att bygga ett nytt avsaltningsverk som att byta ut den nuvarande råvattenledningen.

– Vi tror att det kostar lika mycket. Det är en av de saker vi ska undersöka nu.

Tanken är att det planerade verket ska täcka behovet för hela Lysekils kommun, och även ha kapacitet för en utökning.

– Behovet minskar inte. Vi har flera områden som har behov av kommunalt dricksvatten, berättar Johanna Torberntsson.

Kontakt