/

Publiceringsdatum:

Lyckad vattenvård kräver stabil finansiering

Det behövs stabil finansiering för att lokal vattenvård ska lyckas. Det är en av slutsatserna från EU-projektet Water Co-Governance.

Mötesplatser där folk kan träffas, tydlig röd tråd och öppet förhållningsätt utan färdiga ”så-här-ska-vi-göra”-svar. Det är några framgångsfaktorer för att lyckas med lokal samverkan och lokal vattenvård, enligt slutsatserna från EU-projektet Water Co-Governance.

Risk för sämre kvalitet

Men projektet visar också hur mycket riskerar att falla utan stabil finansiering.

– I projektet har vi involverat lokala vattenråd. De kan vara en värdefull, neutral arena för samverkan om dagvatten, klimatpåverkan, hållbar utveckling eller andra frågor. Samtidigt kan vi konstatera att plötsliga neddragningar i bidragen riskerar att det blir sämre kvalitet, ineffektivitet och stress, säger Peter Nolbrant, projektledare vid vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt.

En annan risk är att kunskap inte förs vidare. Water Co-Governance har till exempel resulterat i vattenvård i form av våtmarker, biotopvård i vattendrag och borttagning av vandringshinder, mycket tack vare att man fokuserat på att utveckla god lokal samverkan. Utan finansiering kan påbörjat arbete stanna av.

– Vattenråden har stor potential. För att inte kunskap från god samverkan ska gå förlorad behövs stabilitet. Med ryckig finansiering kan fokus flyttas från en bra samverkansprocess till snabba, mätbara åtgärder som kanske forceras fram, fortsätter Peter Nolbrant.

Markägare kan tappa förtroende

Liknande problem uppstår för markägare som är villiga att satsa på åtgärder, menar Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets distrikt.

– En enskild markägare som deltar i samverkan gör inte åtgärder för sin egen skull, utan ofta för det allmänna bästa. Om man plötsligt får pengarna undanryckta med kort varsel, är det lätt att tappa både engagemang och förtroende. När bidragen kommer tillbaka är man kanske inte så intresserad av att delta längre.

Om projektet Water Co-Governance

Water Co-Governance är ett EU-finansierat projekt som pågått i fem år i fem olika länder: Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

I Sverige har projektet drivits av Vattenmyndigheten Västerhavet och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har handlat om två frågor för hållbar utveckling: tillgången till rent vatten i friska ekosystem och utvecklingen av lokalt engagemang för bättre vatten.

Kontakt