/

Publiceringsdatum:

Ny film visar resultat av 30 års vattenarbete

Översiktsbild över Höje å för att illustrera filmen som dokumenterar 30 år av vattenarbete vid ån.

Filmen om Höje å har producerats av naturfotografen Johan Hammar. Bilden är beskuren.

80 våtmarker ger nytt hem åt två miljarder småkryp och en häckningsplats åt hundratals fågelpar. Nu har resultatet av 30 års arbete dokumenterats av naturfotografen Johan Hammar.

Våtmarker är viktiga för att rena vatten, och för 30 år sedan startade ett samarbete som nu Höje å vattenråd driver.

Då, 1991, var projektet vid Höje å en pionjär som tog ett helhetsgrepp på avrinningsområdesnivå.

Resultatet nu är mer än 80 våtmarker och en bättre vattenkvalitet i Höje å. De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och 400 fågelpar häckar där varje år.

Våtmarker binder också koldioxid och motverkar klimatförändringarna samtidigt som de minskar risken för översvämningar. Forskning visar även att anlagda våtmarker bidrar till människors livskvalitet.

Vattenmiljöer upplevs samtidigt som vackra och varierade samt ger möjlighet till återhämtning och lugn.

Den film som nu producerats visar på det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan och som utvecklats till många olika typer av åtgärder som gör stor skillnad för människor och djur.

Filmen är producerad av Johan Hammar, årets naturfotograf 2018.

Du kan se filmen om Höje å via Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt