/

Publiceringsdatum:

Anmälan öppen - Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering

En ordbild för en konferens om kommunal vattenplanering.

Den 16-17 november 2021 bjuder LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor med fokus på kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en utställning. Anmälan är nu öppen så boka din plats redan idag!

Målet med inspirationsdagarna är att, med hjälp av Rich Waters projektresultat, bidra till en bättre vattenplanering på kommunal nivå så att våra vattenmiljöer förbättras.

Under dagarna ges du också möjlighet att knyta nya kontakter och vem vet – du kanske lämnar konferensen med idéer om ett nytt projekt eller ett nytt samarbete?

Konferensen äger rum på World Trade Center i Stockholm. Den kommer också att sändas digitalt.

Program och anmälan på www.richwaters.se Länk till annan webbplats.

Om LIFE IP Rich Waters

EU-projektet LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av våra allvarligaste miljöproblem som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Projektet koordineras av vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och fokuserar på fem teman:

  • Vattenplanering
  • Övergödning
  • Internbelastning
  • Fria vandringsvägar för fisk
  • Miljögifter

Kontakt