/

Publiceringsdatum:

Nybildat strategiskt råd vid Luleå tekniska universitet

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör. Foto Susana Goytia.

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör

Tillsammans med bland annat Vattenfall, Kaunis Iron och Skogsstyrelsen deltog Vattenmyndigheten under uppstartsmötet med SUN.

SUN står för Naturresurser för hållbar samhällsomvandling och är en fyraårig satsning av Luleå tekniska universitet kring ämnet mångvetenskaplig forskning som hanterar en komplex framtid. Uppstartsmötet handlade om de utmaningar forskningen har utifrån representanternas respektive perspektiv och för Norrbottens del.

SUN är en väldigt spännande satsning och en mycket bra plattform för att skapa en bred dialog mellan oss olika aktörer som arbetar med hållbar utveckling. Det är också extra spännande att forskningens användbarhet är i fokus, säger Johanna Söderasp.

Under uppstartsmötet lyfte Johanna Söderasp behovet av forskningen som en brygga mellan myndigheter och industrin i omställningen till en hållbar samhällsomvandling. Detta som en objektiv part som kan bidra med ökad kunskap, kring exempelvis EU-rättens inverkan på svenska rättsregler och rättstillämpning, för att undvika konflikter och missförstånd.

Vi hade jättebra diskussioner vid mötet och jag ser fram emot fortsatt samverkan under de kommande fyra åren! avslutar Johanna Söderasp.

Kontakt