/

Publiceringsdatum:

Bräkneåns vattenråd firar 10 år

Bräkneån

Foto: Mostphotos

Det började som ett pilotprojekt med syftet att minska övergödning och miljögifter, men idén överlevde projektet. Med 144 medlemmar firar nu Bräkneåns vattenråd tio år.

Det var år 2009 som dåvarande Regionförbundet i Kalmar län drev ett internationellt projekt som kallades Moment. Varje deltagare skulle utse ett avrinningsområde som pilotområde, där vattenförvaltningen kunde utvecklas. Ronneby kommun beslutade sig att satsa på Bräkneån, som slingrar sig från kommunen upp mot Tingsryd och Växjö. Här fanns redan ett vattenförbund, som framför allt skötte miljöövervakningen av vattnet. Ett nytt vattenråd skulle arbeta bredare.

I april 2011 bildades rådet formellt efter att under en tid haft en interimsstyrelse. Det noterades 26 medlemmar varav 12 var privatpersoner. Syftet med de nya vattenråden som bildades inom Moment var att de skulle ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för sitt vattendrag.

Det nya vattenrådet tog bland annat avstamp i Vattenmyndigheten Södra Östersjöns åtgärdsförslag för ån och de övervakningsdata som vattenförbundet tagit fram. 2012 kunde ett lokalt program presenteras.
Vattenrådet har genom åren bland annat undersökt frågor som årensning och våtmark, ojämna vattenflöden, vandringshinder och dammar. Mestadels har vattenrådet gett just råd. Bland annat har rådet arrangerat studiebesök och informationskvällar som belyser frågor om att förvalta vårt vatten väl. Vid Fiskestadsjön har en del konkreta åtgärder genomförts.

Allt fler har med åren intresserat sig för vattenfrågorna i Bräkneån och bland de 144 medlemmarna finns nu 111 privatpersoner.

År 2018 tilldelades vattenrådet årets Hållbarhetspris av Region Blekinge med motiveringen ”Genom sitt engagemang och vilja att lyfta fram olika perspektiv på vattenfrågor bidrar föreningen till en ökad medvetenhet och kunskap om vatten och vattenanvändning. Därför tilldelas Bräkneåns vattenråd Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2018.”

- De flesta förstår att det är viktigt med vatten, men hur gör man rent konkret för att värna om vattnet? Vi samarbetar med markägare, lantbrukare, industri, kraftföretag och andra för att tillsammans åstadkomma det, berättade vice ordförande Stan Weyns för Region Blekinge när vattenrådet tog emot priset.

Kontakt