Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheterna välkomnar nytt forskningsprogram

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Ett nytt forskningsprogram om hav och vatten ska bidra till effektiv planering och förvaltning baserad på ekosystem.

– Det är mycket glädjande. Vi varit i dialog med forskningsrådet Formas tidigare och ser fram emot möjligheten att komma med förslag till programmet, säger vattenvårdsdirektör Irene Bohman.

Regeringen har gett statliga forskningsrådet Formas i uppdrag att ta fram det tioåriga nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Programmet ska leda till ett strategiskt och långsiktigt helhetsperspektiv på vatten. Det ska också underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter – varav vattenmyndigheterna är en.

Kunskap viktigt

– För oss som jobbar med vattenförvaltning är det viktigt med så mycket färsk kunskap som möjligt. Då vet vi mer om hur vattenstatus bäst ska bedömas och vilka åtgärder som är effektivast för att ge hållbara ekosystem och samhället bästa möjliga vatten för sina olika behov, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Forskningsrådet Formas Länk till annan webbplats.

I sin forsknings- och innovationspolitiska proposition har regeringen avsatt 10 miljoner kronor för år 2021, 60 miljoner nästa år och 70 miljoner kronor för åren 2023 och 2024 till forskningsprogrammet.

Kompletterar tidigare program

– Rent vatten är en livsnödvändig men starkt hotad resurs. Forskningsområdet hav och vatten är underfinansierat och fragmentiserat i dagsläget. Det nya programmet kommer att bidra till såväl ökad samverkan som ökad samhällspåverkan, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Det nya vattenprogrammet kompletterar Formas pågående tre forskningsprogram om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande. Det ska också kopplas ihop med EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt genomförandet av FN:s årtionde för havsforskning som inleds i år.

Kontakt