/

Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheterna yttrar sig om HaV:s begäran om prövning av åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet följer gällande lagstiftning. Det förklarar de fem vattenmyndigheterna i ett yttrande till regeringen angående Havs- och vattenmyndighetens begäran om prövning av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Om en myndighet eller kommun anser att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram allvarligt avviker från gällande lagstiftning, kan den begära en prövning hos regeringen.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har begärt prövning av åtgärdsprogrammet.

Vattenmyndigheternas bestämda uppfattning är att åtgärdsprogrammet är utformat utifrån gällande lagstiftning samt regeringens beslut i samband med regeringsprövningen 2016.

Vattenmyndigheterna är samtidigt tacksamma för alla synpunkter som emottagits. De har studerats noga.

- De synpunkter som inkommit tar vi tacksamt emot, och det kommer att bli en del förändringar i det beslutsmaterial vi nu arbetar med. Framförallt ger HaV:s synpunkter anledning att ytterligare tydliggöra i åtgärdsprogrammet på vilket faktaunderlag åtgärderna vilar, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt.

De relevanta synpunkter som lämnats kan tillgodoses genom ändringar i den slutliga produkten.

- Vi är glada att vi har haft ett så omfattande samråd. Nu har alla haft chansen att sätta sig in i materialet. Vi har fått många kloka synpunkter, som hjälper oss vidare i arbetet för bättre vatten, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt.

I december väntas de fem vattendelegationerna fatta beslut om det nya åtgärdsprogrammet.

Läs yttrande från Norra östersjöns vattendistrikt här Pdf, 414.8 kB.

Kontakt