Publiceringsdatum:

Ny teknik kan spara mycket vatten i parker

Vattenkran på vägg

Nu testas nya smarta lösningar i Göteborgs parker. Genom att känna av fukten i marken kan till exempel bevattningsbehovet minskas radikalt.

Varje nyplanterat träd kräver mycket vatten. Med 1 200 nyplanterade träd konstaterar projektledaren Mats Pervik i en intervju med P4 att det rör sig om stora mängder vatten som kan sparas. 250 liter går åt för varje träd, enligt projektbeskrivningen. Det blir 300 000 liter vatten som kommer ur kranen om alla 1 200 träden ska vattnas.

Pervik hoppas nu att projektet ska sprida sig över landet.

Det gör Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt, också.

- Ibland framställs det som att miljöhänsyn skulle vara samma sak som att säga nej till det moderna samhället och gå tillbaka i tiden, men här ser man ju tydligt att det är precis tvärtom. Detta är ju ett lysande exempel på hur modern teknik och innovativt tänkande gör att man kan spara både vatten, miljö och pengar, säger hon.

Sedan en tid tillbaka testar Göteborg vad de kallar smarta och hållbara parker, något som ska minska utsläppen med 30 procent och spara massvis med vatten, berättar P4 Göteborg. Det handlar bland annat om eldrivna fordon och innovativa papperskorgar.

För att spara vatten testas sensorer som känner av hur fuktigt det är i marken. Göteborgs 1 200 nyplanterade träd kanske inte alls behöver 250 liter vatten var? Klarar de sig med hälften så har 150 000 liter dricksvatten sparats.

Här finns också andra vinster att göra. Genom att vatten inte behöver transporteras i samma utsträckning så minskar också koldioxidutsläppen. En annan fördel är att staden genom att analysera sensordata i framtiden kan se ganska noga vilka växter som passar bäst på en enskild plats.

Det här visar hur ny teknik kan vara avgörande för att skapa en bättre miljö, menar Annika Ekvall. För av allt att döma får vi räkna med återkommande perioder av torka i framtiden.

- Då gör idéer som denna att man inte ska behöva offra stadens gröna lungor bara för att det blir varmt och torrt. Samtidigt som konkurrensen mellan bevattning, dricksvatten och ekosystemet i vattentäkten minskar.

Hon uppskattar uppfinningsrikedomen.

- Det är ju väldigt roligt med folk som tar omsorgen om miljön som en utmaning och tänker stort och fritt. Det är sådana nya idéer som vi behöver för att möta en framtid med förändrat klimat och ökad konkurrens om vattnet.

Det är inte bara vattenbrist som kan vara ett problem, utan också det omvända.

- Nu är jag nyfiken på hur man tänker om hur man ska möta problemen med för mycket vatten, det är ju också en situation som kan uppstå och som man behöver fundera på. I snitt kanske en park får precis rätt mängd vatten, vem vet? Vattnet kommer bara inte precis när det behövs!

Kontakt