Publiceringsdatum:

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är samverkan

Kalix älv med en flytbrygga och en bro som skymtar i fjärran.

Kalix älv

En bra samverkan ska leda till kunskapsutbyte och tidig förankring av de förslag som vattenmyndigheterna tar fram. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt samverkar bland annat genom en referensgrupp.

Referensgruppen bidrar till att skapa hög kvalitet, bred förankring av vattenförvaltningsarbetet och en god uppslutning kring de beslut som fattas av vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt.

Representanterna i referensgruppen har spetskompetens inom viktiga vattenanknutna intressen i regionen och företräder ett verksamhets- eller intresseområde. Gruppen ska spegla de aktörer som kan komma att påverkas av vattenförvaltningens arbete.

Uppgiften för referensgruppen i Bottenvikens vattendistrikt är bland annat att bistå vattendelegationen och vattenmyndighetens kansli med synpunkter och råd i arbetet med att utveckla en bra och väl förankrad vattenförvaltning i vattendistriktet. Gruppen delar med sig av sina synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv och de främjar arbetet genom sin roll som specialist inom sina verksamhets- eller kunskapsområde.

Vill du bli bidra till bättre vatten genom att delta i referensgruppen kan du kontakta Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt via e-post.

Kontakt