Publiceringsdatum:

Bottenvikens vattendistrikt samverkar med vattenregionen Nordland och Jan Mayen i Norge

Vy av Saltfjället

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt är generellt positiv till den regionala plan och tilltaksprogram som Nordlands fylkeskommune tagit fram. Intressanta punkter där vattendistriktet yttrat sig rör internationell samverkan och vattenförekomster som angränsar till Sverige.

Under våren har Bottenvikens vattendistrikt yttrat sig i Norges samråd om sin regionala plan för vattenförvaltning (2022-2027) – 21/22532.

Vattenregionen Nordland redogör i materialet för vilka vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft i Norge och som påverkar vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Det finns även gemensamma utmaningar som länderna kan samverka vidare om i förvaltningscykel 2022–2027.

I sitt svar bifogade vattenmyndigheten mätdata från övervakningsstationen Silbbajavrrie (SE737366-148279) som bland annat övervakar påverkan från gruvverksamhet vid Nasafjäll.

Silbajaure (Silbbajávrrie)

Sölvbekken är ett biflöde till Randaljåkkå som är en älv i Rana kommun i Nordland i Norge. Älvens samiska namn är Goabddesjohka och har sitt huvudflöde från Sverige där källan ligger i vattendelaren på Saltfjellet i norr. Flödet i Sölvbekken kommer från sjön Silbajaure (Silbbajávrrie) som ligger nedanför den övergivna gruvan på Nasafjället i Arjeplogs kommun. Sölvbekken flödar 4,6 kilometer genom totalt två vattendrag innan det når havet.

Läs mer om Sölvbekken/Silbajaure i Vatteninformationsstystem Sverige. Länk till annan webbplats.

Sjön Silbajaure är förmodligen påverkad av läckage av tungmetaller från det nedlagda gruvområdet. Brytning av silvermalm i Nasafjäll pågick 1635 till 1810. Nedströms den gamla silvergruvans gruvhål och varphögar har förhöjda halter av arsenik, bly och andra metaller hittats i bäcksediment och omgivande marker. 

Titta närmare på Silbajaure i databasen Vatteninformationsstystem Sverige. Länk till annan webbplats.

Kontakt