Publiceringsdatum:

Tillsyn i hästhagen kan minska övergödningen

Tre hästar i en hage

Foto: mostphotos.com

Allt fler kommuner sätter fokus på hästgödsel som en orsak till övergödning. Ett bra initiativ, som ligger helt i linje med de åtgärder kommuner bör göra, tycker Jan F. Petersson på Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

En häst producerar stora mängder gödsel och räknar man landets alla hästar blir det en hel del.

Eftersom hästgödsel innehåller växtnäringsämnen är det viktigt att det omhändertas på rätt sätt, annars är risken att näringen läcker ut i våra vattendrag och orsakar övergödning i sjöar och hav. Därför genomför nu flera kommuner tillsynsbesök hos hästhållare för att se hur hästhållare hanterar gödsel.

Det är Jordbruksverket som har initierat tillsynsprojektet om hästgödsel som kommer att pågå mellan 2021 – 2023. Själva besöken på olika hästgårdar utförs av kommunerna och då fokuserar man på hur man lagrar, sprider eller gör sig av med gödsel samt även hur rasthagar hanteras. Syftet med projektet är att få en lägesbild av hästgårdars påverkan på vattenmiljön.

Kalmar är en av kommunerna som redan är på gång med tillsyn.

Att hantera gödseln på rätt sätt, med till exempel rätt förvaring, och att sedan återföra gödseln till jordbruket, minskar risken för näringsläckage samtidigt som hästägarna bidrar till att kretsloppet sluts, förklarar Sara Paulsson, miljöskyddsinspektör på Kalmar kommun i ett nyhetsutskick.

– Det här är väldigt bra och helt i linje med vad som behöver göras. Påverkan från hästhållning kan ha en stor betydelse för näringsläckaget till vatten, men vi har i dagsläget inga bra underlag. Så det är ett bra initiativ och det ligger i linje med kommunernas åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, säger Jan F. Petersson, samordnare på Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt