Publiceringsdatum:

Digitalt samtal: Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun.

Både Jenny Herbertsson och Johan Axnér har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium, arrangerat av LIFE IP Rich Waters, delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare.

"Otroligt viktigt med förankring" (www.richwaters.se) Länk till annan webbplats.

Om LIFE IP Rich Waters

EU-projektet LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av våra allvarligaste miljöproblem som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Projektet koordineras av vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och fokuserar på fem teman:

  • Vattenplanering
  • Övergödning
  • Internbelastning
  • Fria vandringsvägar för fisk
  • Miljögifter

Kontakt