Publiceringsdatum:

Arbete mot vattenbrist välkomnas av kommuner

Torr mark med gles
växtlighet. I bakgrunden ett vattentorn och hus som håller på att byggas.

Flera kommuner i främst södra Sverige har infört bevattningsförbud.

Med värme riskerar det att bli vattenbrist. Fjorton kommuner i främst södra Sverige har redan under första delen av juni infört bevattningsförbud. Vattenmyndigheterna ser att tillgång på vatten är en viktig fråga för många kommuner, framför allt på lång sikt.

- Troligen kommer arbetet med vattenuttag och vattenbalanser behöva öka i Sverige, särskilt i områden med knappa resurser. Flera kommuner anger i samrådssvaren från våren, som vi nu tittar på, att frågorna som rör konkurrens om vatten är en mycket viktig fråga att arbeta vidare med och de välkomnar att frågan om vattenbrist och torka nu lyfts inom vattenförvaltningsarbetet, säger Frida Eklund, som jobbar med den delförvaltningsplan kring vattenbrist som Vattenmyndigheterna nyligen haft ute på samråd.

De senaste veckorna har svenska kommuner i södra och östra Sverige sett hur nivåerna i de stora vattenmagasinen sjunkit till under eller till och med långt under normala nivåer för årstiden.

Värst är det på Gotland, Skåne, Kalmar län och i Blekinge. Men låga nivåer syns genomgående i en stor del av södra Sverige, från Mälardalen och söderut.

I de små magasinen är det under normala nivåer på sydostkusten, på Gotland och längs ostkusten i de norra och mellersta delarna av Sverige.

Frida Eklund har några handfasta tips för vad du kan göra just nu för att spara på vatten:

- Det går utmärkt att fylla poolen med havsvatten. Samla upp regnvatten i tunnor och bevattna i trädgården. Sätt in en flaska med kallt vatten i kylen istället för att spola länge i kranen för att få fram kallt vatten.

Vattenmyndigheterna tittar främst på hur vi kan lösa problemet inte bara för morgondagen, utan även framtiden.

- Vi måste alla hjälpa till att spara på våra vattenresurser. I vattenmyndigheternas Delförvaltningsplan för torka och vattenbrist föreslås att företag framöver ska erbjudas rådgivning för vatteneffektivisering. Idag erbjuder länsstyrelserna företagsrådgivning för energieffektivisering, där företagen jobbar i nätverk och delar med sig av erfarenheter. Ett liknande arbetssätt borde vara intressant för företag vare sig man är ansluten till det allmänna nätet eller har enskild vattenförsörjning, säger Frida Eklund.

Det samråd om bland annat delförvaltningsplanen mot vattenbrist som pågått från november till april har gett upphov till en mängd nya tankar för att minska problemen med vattenbrist, berättar Frida Eklund.

- Flera nya åtgärdsförslag har inkommit via samrådssvaren. Vattenmyndigheten arbetar nu med att sammanställa åtgärdsförslagen och ta vidare dessa i arbetet med nästa vattenförvaltningscykel.

Fakta / Bevattningsförbud

De här kommunerna har fram till 15 juni rapporterat till Svenskt Vatten att de infört bevattningsförbud.

Borgholms kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Forshaga kommun
Gnesta kommun (tätorten)
Haparanda stad (Seskarö)
Håbo kommun
Karlskrona kommun
Region Gotland
Simrishamns kommun (tätorten undantagen)
Strömstads kommun (Flöghult)
Sölvesborgs kommun
Tibro kommun
Vårgårda kommun
Ydre kommun
Östhammars kommun

Kontakt