Publiceringsdatum:

Följ med på digitala studiebesök med LIFE IP Rich Waters

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av LIFE IP Rich waters delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Följ med på digitala studiebesök Länk till annan webbplats.

Om LIFE IP Rich Waters

EU-projektet LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av våra allvarligaste miljöproblem som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Projektet koordineras av vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och fokuserar på fem teman:

  • Vattenplanering
  • Övergödning
  • Internbelastning
  • Fria vandringsvägar för fisk
  • Miljögifter

Kontakt