Publiceringsdatum:

Slutspurt för samrådet

Två kvinnor paddlar i en tvåmanskajak med en stenbro i bakgrunden.

Målgången närmar sig. Foto: Mostphotos

Nu är det hög tid att lämna in de sista synpunkterna på vattenmyndigheternas samråd om svensk vattenförvaltning de kommande sex åren. Fredag 30 april är sista dag och eftersom tidplanen inte medger några uppskov måste repet dras då.

Ett halvår rinner fort undan. Den 1 november 2020 gick de fem vattenmyndigheterna ut på samråd med förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027. Sedan dess har vi hållit en mängd samrådsmöten både nationellt och på distriktsnivå och med olika teman. Allt för att stödja och uppmuntra instanser att skicka in synpunkter. Alla möten fick genomföras digitalt på grund av coronapandemin.

Fler mötesdeltagare

En bieffekt av digitaliseringen har varit en ökande tillgänglighet. Jämfört med fysiska möten under tidigare samråd har deltagandet varit väldigt stort. I vinter har flera samrådsmöten samlat långt över hundra deltagare.

– Ett stort tack till alla som deltagit i mötena och som kommit med frågor. Och ett stort tack till alla som lämnat in synpunkter på våra förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

Vi har också gått ut med ett kortare samråd om förslag till miljökvalitetsnormer som påverkas av vattenkraft. Ett samråd som kommer att bakas in i det stora som startade 1 november.

Granskar synpunkter

För vattenmyndigheternas del blir det en intensiv vår med att ta hand om alla synpunkter som kommit in via mejl, webbformulär, VISS – eller hederlig papperspost. Synpunkterna ska nu granskas och sorteras innan de slutliga beslutsprodukterna kan tas fram.

Nästa förvaltningscykel på sex år startar formellt i slutet av året. Före det ska vattendelegationerna ta beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027. På grund av tidsschemat går det inte att vänta med att lämna in samrådssynpunkter till efter 30 april.

Kontakt