Publiceringsdatum:

Hur får vi bättre vatten?

Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna föreslår nu 60 åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten.

De fem vattenmyndigheterna samråder från 1 november till den 30 april 2021

En holme i en sjö
Samråd - Vad tycker du?

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021.

Därför samråder vi

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet.

Havs- och vattenmyndighetens samråd Länk till annan webbplats.

Referat från nationella samrådsmöten

Samrådsmöten har genomförts tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Nedan finns länkar till vattenmyndighetens referat där även frågor och svar finns med.

Referat från nationellt samrådsmöte den 10 februari 2021. Pdf, 304.5 kB.
Referat från nationellt samrådsmöte den 11 februari 2021. Pdf, 338.2 kB.

Kontakt