Publiceringsdatum:

Korrigerade värden för vattenkraft

Vattenmyndigheten har identifierat att det finns felaktigheter i samrådsunderlaget i tabell 2 i metodbilaga A. Korrekta värden finns i den tabell som publiceras här.

Åtgärders produktionspåverkan i olika huvudavrinningsområden. Värden i fet stil är korrigerade värden jämfört med tabell publicerad 2021-03-01.

HARO-namn

Prövningsgrupp

Högsta klass reglerbidrag

Utfall beräkning förlust i procent och (GWh)

HARO-värde enligt NAP (procent)

Natura 2000 krav

Torneälven

1_1

3

-11,1 (-1,2)

11,7

Ja

Sangisälven

3_1

3

- 6,6 (- 0,1)

11,7

Nej

Piteälven

13_1

3

- 9,7

(- 26,6)

11,7

Ja

Åbyälven

17_1

3

- 14,4

(- 2,1)

11,7

Ja

Rickleån

24_1

1

- 13,1

(- 7,7)

10,5

Ja

Öreälven

30_1

2

- 1,4

(- 0,75)

11,7

Ja

Moälven

36_1

1

- 15,7 (-9,3)

21,7

Ja

Ljungan

42_1; 42_2

1

- 1,5

(- 36,1)

0,5

Ja

Hamrångeån

50_1

3

- 19,8

(- 1,8)

11,7

Ja

Dalälven

53_1

1

--

3,5

Ja

Tämnarån

54_1

3

- 5,8

(- 0,14)

11,7

Nej

Bräkneån

84_1

3

- 18,7

(- 0,17)

11,7

Ja

Mieån

85_1

3

- 6,4

(- 0,46)

11,7

Ja

Mörrumsån

86_1; 86_2; 86_3

2

- 4,1 (- 4,2)

11,7

Ja

Skräbeån

87_1

3

- 18,2

(- 1,2)

11,7

Ja

Rönne å

96_1

3

- 10,5

(- 3,2)

11,7

Ja

Rolfsån

106_1

2

- 10,9

(- 2,7)

11,7

Ja

Gullspångsälven

108_E_1; 108_E_2; 108_E_5

1

--

4,8

Ja

Sammanlagt alla

HARO som enbart har klass 2- och

klass 3-anläggningar- 8,3

(- 44,5)

11,7


Sammanlagt alla HARO som enbart har klass 3-anläggningar- 10,3

(- 36,8)

11,7


Det uppdagades på det nationella informationsmötet om samråd för vattenkraft 18 mars att det blivit fel avseende summering i tabell 2, bilaga A i samrådsunderlaget.

Vattenmyndigheten väljer därför att publicera tabellen med korrigerade värden. Det är enbart ett summeringsfel i tabellen och felet påverkar inte de beräkningar av produktionsbortfall som ligger till grund för normsättningen. De uppdaterade värdena förändrar därmed inte Vattenmyndighetens bedömningar och förslag på miljökvalitetsnormer.

Dessa värden är uppdaterade:

Sammanlagd produktionsförlust i procent för beräknade klass 3-HARO:n samt för beräknade klass 2- och 3-HARO:n är uppdaterade.

Produktionsförlust i gigawattimmar för Torneälven, Piteälven, Rickleån, Moälven och Hamrångeån är uppdaterade.

För Rickleån är produktionsförlust i procent och gigawattimmar uppdaterade.

Kontakt