Publiceringsdatum:

Vad behövs för att stärka lokalt åtgärdsarbete mot övergödning?

Alger växter på vattnet, sjöbodar i bakgrunden. Foto: Linda Skåål

Foto: Linda Skåål

Det korta svaret är konkret hjälp och stöd, långsiktighet i satsningar och ökad finansiering, meddelar Havs och vattenmyndigheten i en nyhet om redovisningen av regeringsuppdraget ”Pilotområden mot övergödning”.

Regeringsuppdraget genomfördes via satsningen Lokalt engagemang för vatten (LEVA) som pågått i drygt två år. Det har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Vattenmyndigheterna, Jordbruksverket och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). I uppstarten deltog även Länsstyrelserna.

Åtgärdssamordnare och lokala aktörer har drivit åtgärdsarbetet i så kallade LEVA-områden som Havs- och vattenmyndigheten finansierat under 2019-2021.

– Vattenmyndigheterna har bidragit genom att delta i projektgruppen för LEVA tillsammans med HaV, LRF och Jordbruksverket, säger Matilda Valman, samordnare på vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

– Att bidra med vattenmyndigheternas underlag för åtgärdsbehov har varit en viktig del. Vårt parallella regeringsuppdrag där vi har producerat två karttjänster har också fungerat som planeringsunderlag för LEVA-samordnarna, berättar hon.

Havs- och vattenmyndighetens nyhet: Vad behövs för att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning? Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheternas presentation med karttjänster: Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning.  Länk till annan webbplats.

Kontakt