Publiceringsdatum:

Bra samarbete i miljöprojekt vid hästgård

Förra året kunde vattenmyndigheterna med kort varsel ge full finansiering till insatser mot övergödning. Kristian Littke och kollegorna i kommunsamarbetet 8+fjordar hade en färdig plan och kom snabbt ur startfållorna: De sökte pengar för att anlägga en näringsfälla i form av en damm vid en hästgård på Tjörn.

– Vi ser den här dammen som ett bra sätt att visa hur man kan göra en miljöåtgärd vid en hästgård, säger Kristian Littke.
Hoga hästgård ligger nära Säby å som rinner ut i Säby kile, en grund havsvik på västra Tjörn.
Viken har höga naturvärden och de känsliga ekosystemen påverkas mycket negativt av övergödande näringsämnen som förs ut i via ån. Gården i Hoga har plats för nio hästar. Kristian Littke menar att den är en liten del av den totala miljöbelastningen i avrinningsområdet, men att de tillsammans med markägaren ville passa på att skapa dammen som en näringsfälla, när nu tillfället gavs.

Det behövs goda exempel

– Hästgårdarna blir fler och fler längs kusten. Det finns miljöpåverkan som ägarna inte riktigt är medvetna om. När de får veta är de intresserade av att göra något åt det, men det saknas ofta kunskap och goda exempel att visa upp, säger Kristian Littke.

I Hoga fanns en intresserad markägare, en projektplan, en outnyttjad markyta och plötsligt också heltäckande finansiering från vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.

– Vi sökte och fick 220 000 kronor. När projektet väl var igång praktiskt var dammen klar på två veckor, berättar han.

Drönarbild på nyanlagd damm mellan paddock och åkerdike.

Fällan har en djupare del närmast inloppet (ovan t.v. i bild) för att fånga upp partikelbunden fosfor. Vattnet leds sedan vidare över en tröskel till en grundare del för kvävereduktion. Utloppet ligger mot åkerdiket till höger i bild. Foto: Kristian Littke

För att kunna visa på effekten av dammen som näringsfälla har kväve- och fosforhalt mätts vid en specifik tid och plats vid utloppet till Säby å. Mätningen kommer att följas upp regelbundet. Vid första mätningen tror Kristian Littke dock att man kommer att se en ökad näringsbelastning på grund av den minskade växtligheten efter markarbeten.

Enkel ansökan en framgångsfaktor

En bra yta för åtgärden och bra samordning men framförallt heltäckande finansiering och en enkel ansökan, ser han som framgångsfaktorer i projektet. Men det fanns stora stressmoment i den korta ansökningstiden och att pengarna skulle användas under 2020.

– Vi hade en eller två veckor på oss att ansöka om pengar. Det hade vi inte lyckats med om vi inte varit väl förberedda. Det är ju många andra processer som ska dras igång, upphandlingar och myndighetskontakter. Man vill ju såklart göra allt rätt, säger Kristian Littke.

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt gav extra tid till att slutföra projektet och i slutändan blev också projektet mycket billigare än beräknat. Slutnotan gick på 68 000 kronor och överskottet kunde flyttas till ett annat liknande miljöprojekt i Tjörns kommun.

Allteftersom intresse och krav på miljöåtgärder vid till exempel hästgårdar växer, spår Kristian Littke att han och andra samordnare kommer att få mycket att göra.

– Vi som jobbar med samordning blir snabbt fulltecknande, säger han och påpekar att det finns stort behov av långsiktig finansiering och en organisation som kan stötta och peppa i samordningen.

Vatten värt att värna och 8+fjordar


  • Kristian Littke och kollegan Maria Alm samordnar arbetet inom LOVA-projektet "Vatten värt att värna". Det övergripande målet är att åstadkomma en bättre vattenstatus genom konkreta åtgärder inom avrinningsområdet i fem västkustkommuner, Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv, det så kallade 8+fjordarområdet.
  • Genom att undersöka var åtgärder är mest lämpliga att genomföra, liksom att samverka mellan kommunerna och underlätta arbetet med bidragsansökningar, vill man öka sannolikheten att faktiska åtgärder kan komma på plats.

  • Anläggningen vid hästgården är utförd med inspiration av principen för näringsfälla som finns i boken Praktisk Handbok För Våtmarksbyggare (Feuerbach 2014).

Kontakta Kristian Littke via e-post: kristian.littke@orust.se, om du vill veta mer om arbetet med näringsfällan vid hästgården.

Kontakt