Publiceringsdatum:

Irene Bohman en av experterna inom klimatanpassning

Porträttbild på Irene Bohman

Irene Bohman får förnyat förtroende som ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning. Foto: Eric Arenius

Vattenmyndigheten fortsätter bidra med en av experterna när åtgärder för klimatanpassning i Sverige ska ta flera steg framåt. Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt, har av regeringen fått förlängt förordnande som ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Förordnandet sträcker sig till och med 2022, och uppdraget handlar om att dels utvärdera det arbete som görs med klimatanpassning i Sverige, men även att ge förslag på hur arbetet ska fortsätta.

Det kan till exempel handla om fastighetsägarnas roll i det svenska klimatanpassningsarbetet eller hitta lösningar för att hantera vattenbrist. Det finns nästan alltid en koppling till vattenfrågorna när klimatanpassning analyseras.

Rådet samarbetar även internationellt.

I expertrådet finns förutom Vattenmyndigheten även representanter från bland andra SMHI, SLU, MSB, Boverket och universitet. Totalt är de åtta ledamöter och en ordförande.

Vart femte år tar expertrådet fram en rapport som tar pulsen på klimatarbetet i Sverige.

I rapporten föreslås en prioritering av åtgärder utifrån risk, kostnad och nytta. I rapporten görs också en analys av hur klimatförändringar påverkar samhället samt en utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Den första rapporten är nu under framtagande.

- Vi håller på med ett intensivt arbete med vår rapport till regeringen, som ska vara klar i december. Rapporten ska vara underlag till Sveriges klimatanpassningsstrategi de kommande 5 åren, berättar Irene Bohman.

Kontakt