Publiceringsdatum:

Driftstörningar i VISS 1 mars

Det kommer att ske en uppdatering av VISS 1 mars.

Den sista tiden har det varit en del driftstörningar i VISS där systemet har varit väldigt segt och även slutat fungera vid tre tillfällen. Vi arbetar på att komma till rätta med detta och genomför åtgärder för att systemet ska fungera så bra som möjligt.

Uppdateringar inför samråd

På måndag 1 mars med start 13.00 kommer vi att genomföra en uppdatering av VISS. Saker som kommer att komma ut då är vattenmyndigheternas särskilda samråd om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.

Det kommer också några mindre buggrättningar och en del åtgärder för att förbättra prestandan på VISS.

Vår målsättning är att uppdateringen är klar innan 15.00 men VISS kan ligga nere längre än så.

Kontakt