/

Publiceringsdatum:

Enklare att hitta fakta om övergödning

Nu avslutas ett treårigt projekt med syfte att samla information om orsaker till övergödning på ett ställe.

Det främsta syftet med projektet var att göra det enklare att se vilka åtgärder som finns. Det ska gå att sätta in rätt åtgärd på rätt plats och använda Sveriges begränsade budget så effektivt som möjligt, säger projektledare Matilda Valman.

Slutrapporten för regeringsuppdraget kring övergödning lämnades in i februari. Syftet med projektet har varit att visa bakomliggande problem och möjliga åtgärder. Till sin hjälp har Matilda Valman haft medarbetare på de fem vattenmyndigheterna.

Slutrapporten

Rapporten består av en stor mängd kartmaterial och berättande text som ska hjälpa läsaren att se helheten. Det är ett omfattande digitalt informationsmaterial där det går att se olika problem och åtgärder, uppdelat efter olika verksamheter.

Arbetet gick ut på att dammsuga ett stort antal myndigheter på information för att samla ihop till en helhetsbild. Just helheten är den stora vinsten. När vi lägger samman de olika materialen, kan vi se nya mönster träda fram, förklarar Matilda Valman.

Som ett av många exempel nämns Jordbruksverkets erosionskarta, som visar var risken för erosion är som störst. Den är användbar för den som redan har en fastighet och för den som planerar att bygga nytt. Materialet kan vara ett stöd för de som formar det framtida Sverige såväl som för de som förvaltar det nutida landskapet.

Materialet är framtaget per vattenförekomst och kan visa vilka fält det lönar sig att starta med. Den krävs att man går ut i fält och tittar på hur det ser ut i verkligheten, säger Matilda Valman.

Nu är rapporten inlämnad till regeringen. Är det klart nu?

Nej, inte riktigt. Nu ska vi se till att hålla materialet levande. När det finns nya data kan det läggas in i materialet.

Vilka erfarenheter har du skaffat dig under projektet?

Vi är flera aktörer som arbetar med övergödningsfrågan och en bättre koordination skulle gynna arbetet.

Kontakt