Publiceringsdatum:

Enklare att hitta fakta om övergödning

Bilden visar ingångssidan på planeringsunderlaget.

Den som ville veta allt om orsakerna till övergödning fick förr vända sig till dussintalet myndigheter och aktörer. När ett treårigt projekt nu avslutas så finns det mesta samlat.

- Det var det främsta syftet med det här projektet. Det ska bli lättare att se vilka åtgärder som finns och sätta in rätt åtgärd på rätt plats. Sverige har en begränsad budget och då kan det här visa var vi får tillbaka mest när vi gör något, säger projektledare Matilda Valman, Södra Östersjöns vattendistrikt.

I mitten av februari lämnade hon in slutrapporten för det regeringsuppdrag kring övergödning som hon drivit. Syftet har varit att visa bakomliggande problem och möjliga åtgärder. Till sin hjälp har hon haft medarbetare på de fem vattenmyndigheterna.

Presentationen består av en stor mängd kartmaterial, kompletterat med berättande text som ska hjälpa läsaren att greppa helheten.

Det har blivit ett omfattande digitalt informationsmaterial där det går att läsa ut olika problem och åtgärder, även uppdelat efter olika verksamhetsområden.

Arbetet har varit både lätt och svårt. Visserligen fanns allt material tidigare, men det var inte sammanställt. Hon och hennes grupp fick dammsuga ett stort antal myndigheter för att få till den helhetsbild som nu skapats.

Just helheten är den stora vinsten, förklarar Matilda Valman.

- När vi lägger samman de olika materialen, kan vi se nya mönster träda fram.

Som ett av många exempel nämner hon Jordbruksverkets erosionskarta, som visar var risken för erosion är som störst. Den är användbar inte bara för den som redan har en fastighet, utan också för den som planerar att bygga nytt. På så sätt kan materialet vara ett stöd för de som formar det framtida Sverige såväl som för de som förvaltar det nutida landskapet.

- Materialet är framtaget på vattenförekomstnivå. Den som vill göra något måste också ut i fält och se hur det ser ut i verkligheten. Men det här är ett stöd för att visa vilka fält det lönar sig att börja på.

Nu är rapporten inlämnad till regeringen. Är det klart nu?

- Nej, inte riktigt. Nu ska vi se till att hålla kartmaterialet levande. När det kommer nya data kan de också läggas in i den här presentationen.

Vilka erfarenheter har du skaffat dig under projektet?

- Vi är många som håller på med övergödning. En bättre koordination skulle vara önskvärd.

Här kan du se presentationerna Länk till annan webbplats.

Kontakt