Publiceringsdatum:

Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning. Nu tipsar LIFE IP Rich Waters om vad du kan göra på din egen gård för att värna om vattnet och miljön.

Inom projektet LIFE IP Rich Waters jobbar man bland annat med frågor kring övergödning och lantbruk. En av deltagande parterna i Rich Waters är Julmyra Horse Center, en stor trav- och ridanläggning i Heby kommun. På gården arbetar man aktivt för att säkerställa en bra vattenmiljö.

– Vi har bland annat förbättrat och underhållit diken, flyttat staket och anlagt fosfordammar för att få en bättre hantering av dagvatten. Vi är en stor gård med över 200 hästar, men de här åtgärderna funkar även bra att genomföra på en mindre gård, berättar Carin Barrsäter, projektledare på gården.

Lär dig mer om åtgärder för bättre miljö på hästgårdar Länk till annan webbplats.

Kontakt