Publiceringsdatum:

Stort engagemang och intresse för samrådsmaterialet

De senaste veckorna har vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt arrangerat digitala möten kring det förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027 som just nu är ute på samråd. Mötena har väckt ett stort intresse och lockat hundratals deltagare från kommuner, länsstyrelser, organisationer, föreningar och universitet runt om i hela landet.

Alla fem vattenmyndigheter har genomfört digitala samrådsmöten, ibland med lite olika upplägg. I Västerhavets distrikt arrangerade man bland annat möten riktade enbart till kommunpolitiker.

- För kommunala tjänstemän är det A och O att få politisk förståelse för vad man behöver göra. Därför har Västerhavet genomfört fyra möten riktade till kommunpolitiker. Fokus har varit att svara på frågorna: vad är vattendirektivet, hur påverkas kommunerna rent konkret, varför är det klokt att göra åtgärder och hur förmedlar man sina synpunkter. Sammanlagt var det nästan 200 deltagare på mötena, vilket överträffar våra förväntningar, berättar Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt.

Under december till februari har Södra Östersjöns vattendistrikt riktat in sig på att hålla möten med distriktets cirka 90 kommuner som berörs av samrådet. Havs- och vattenmyndigheten har medverkat i flera fall. Distriktet har också arrangerat flera andra möten, bland annat med vattenråden, vilket lockade runt 100 deltagare.

- På digitala möten är alltid tekniken ett frågetecken med så många anmälda, men det fungerade mestadels bra. Och det blev en lång diskussion. Mötet drog över en timme innan alla tankar var luftade. Det är roligt att se ett sådant intresse, säger Martin Rappe George som var ansvarig för det mötet som Södra Östersjön arrangerade.

Många frågor och många svar

I Norra Östersjöns vattendistrikt har målet samrådsmöten varit att ge deltagarna god kunskap om samrådsmaterialet och att besvara frågor och kommentera synpunkter.

- Vi hade, som de andra distrikten, våra möten digitalt och vid vissa tillfällen fylldes chatten med kommentarer och frågor. Frågorna handlade om allt från specifika åtgärder i vårt åtgärdsprogram till större övergripande frågor om hela landets vattenhantering. Mängden frågor och det stora deltagandet visar på ett stort intresse för hur vattenarbetet ska se ut de kommande åren och det är glädjande. Vi besvarade flera frågor under mötet och återkopplar sen alla frågor och svar skriftligen till deltagarna. Jag vill också passa på att tipsa om de filmer, presentationer och frågor och svar som vi har på vår webbplats, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt.

I Bottenhavets vattendistrikt har man hittills genomfört fem samrådsmöten, alla digitala på grund av covid-19.

- Med bra planering och anpassning till tekniken flöt mötena på riktigt bra. Bland annat kunde deltagarna ställa frågor i en chatt och få dem besvarade samtidigt som mötet pågick. Vi använde bara en presentation för att övergången mellan talare skulle gå smidigt och försökte skapa en intressant mix av innehållet. Engagemanget var stort och det bådar gott för vattenarbetet de kommande sex åren, säger vattensamordnare Anna Stjärne.

Var med och påverka!

Det är under samrådstiden som riktlinjerna tas fram för de kommande sex årens vattenarbete och det är under den här perioden som det finns möjlighet att vara med och tycka till.

- Era synpunkter förbättrar vattnet och nu är er chans att vara med och påverka. Synpunkter på samrådsmaterialet kan lämnas in fram till den 30 april. Det smidigaste sätter är att använda den enkät som ni hittar på vattenmyndigheternas webbplats. Gäller det bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för vattenförekomster, så lämnar du dina synpunkter direkt i VISS. Det går också att mejla till respektive vattenmyndighet, berättar Elin Spegel, samrådssamordnare i Bottenvikens vattendistrikt.

Kontakt