Publiceringsdatum:

Elfiske ökar kunskapen om fiskebestånd i kraftigt reglerade vatten

Flera personer står upp i en båt som är avseddför elfiske. Båten befinner sig en längre bit ut från land. 

Foto: Stefan Stridsman, Länsstyrelsen Norrbotten

I det svensk-finska samarbetsprojektet EMRA bistår Länsstyrelsen i Norrbotten med utrustning och kompetens för att öka kunskapen om fisken och reproduktionen, i en älv som är kraftigt reglerad av vattenkraft.

Utbyggnaden av vattenkraft innebar att en av Europas viktigaste älvar för laxproduktion påverkades negativt precis som öring och harrstammarna. Vattenkraftsbolagen är enligt miljödomar skyldiga att sätta ut fisk (lax, havsöring, insjööring, sik och nejonöga) som kompensation för den fiskeskada som utbyggnaden orsakat.

Länsstyrelsen i Norrbotten har under hösten 2020 elfiskat på två platser längs Kemi älv med finansiering från EU:s utvecklingsfond inom Interreg Nord.

Med hjälp av elfiske är det möjligt att studera fiskebestånd och undersöka reproduktionen i ett område. Traditionellt elfiske utförs genom att man vadar längs stränderna och fångar fisk. Elfiske med en så kallad elfiskebåt gör det möjligt att fiska i djupare vatten. Metoden är effektiv och efter fisket återutsätts fisken.

I korthet går elfiske till så att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas varvid fisken kan tas upp för att förvaras i en syresatt vattentank. Därefter genomförs provtagning (artbestämning, längdmätning, vägning och eventuell annan undersökning) av den fångade fisken för att därefter återutsättas levande.

Genom projektet EMRA finns ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Vattenfall Vattenkraft AB, Havs- och Vattenmyndigheten samt ett antal aktörer i Finland. De geografiska områdena är Lule älv och Kemi älv, samt dess biflöden. Kemi älv är med sina 550 kilometer Finlands längsta älv och kraftigt reglerad av vattenkraft.

Kontakt