Publiceringsdatum:

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika så kallade organiska miljöföroreningar i undersökningen, varav cirka 70 klassas som läkemedel.

Undersökningen har genomförts av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet. Den har delvis finansierats inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Studien ger en tydligare bild av vilka kemiska ämnen som finns i vattnet och hur koncentrationerna varierar över årstiderna. Många av de ämnen som har analyserats är av särskilt intresse, till exempel läkemedel som har producerats för att ge en biologisk effekt i låga koncentrationer och PFAS-ämnen som är mycket svåra att bryta ner och har skadliga effekter för både människor och miljö.

Läs nyhetsartikel och ladda ned rapporten på www.richwaters.se Länk till annan webbplats.


Kontakt