Publiceringsdatum:

Helhetsgrepp för bättre vattenhantering i Sollentuna kommun

Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun beslutade i december att godkänna den vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv som arbetats fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Planen innehåller 135 konkreta åtgärder för att komma till bukt med identifierade brister i vattenhanteringen.

Vattenplanen innebär att Sollentuna på ett strukturerat sätt kan fortsätta att arbeta för att bidra till att uppfylla nationella miljömål, som exempelvis levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, grundvatten av god kvalitet, hav i balans och levande skärgård, ingen övergödning och giftfri miljö.

Kontakt