Publiceringsdatum:

De testade verktyg för lokal samverkan

Hållbarhetsingenjören Geraldine Thiere och åtgärdssamordnaren David Szakal jobbar båda i Ängelholms kommun och går utbildningen Lokal samverkan kring vatten. Under utbildningen fick de i läxa att prova på konkreta verktyg för bättre samverkan i grupper. Foto: Geraldine Thiere och Jasmine Helgemo.

Geraldine Thiere och David Szakal i Ängelholms kommun har provat två verktyg för bättre samverkan i vattenfrågor. Verktygen går under namnen "Tankeinventering med sortering” och ”Reflektionsrunda”.

I utbildningen Lokal samverkan kring vatten får deltagarna lära sig mer om olika verktyg för bättre samverkan och ökad delaktighet.

Under hösten har deltagarna fått i läxa att testa några av verktygen på hemmaplan. Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör i Ängelholms kommun, går utbildningen och berättar hur hon provat verktyget "Tankeinventering med sortering" i en tvärsektoriell grupp som jobbar med klimatanpassning.

­– Sammanhanget var kanske inte renodlat om vattenförvaltningsfrågor, men frågan är ju ändå kopplad till vatten med till exempel problemet översvämningar, säger hon.

Personliga svar

Deltagarna delades in i fyra grupper. Först fick alla skriva ned sina egna tankar på post-it-lappar. Sedan skulle de berätta för varandra i gruppen om sina svar. Frågorna löd: ”Varför engagerar du dig i vattenfrågor? Vad driver ditt engagemang? Var personlig i dina svar!”

Det visade sig att flera av deltagarna var kallbadare. Dessutom hade många personliga upplevelser med familj kopplade till vatten.

­– Jag tror den personliga kopplingen är viktig att få med, man vaknar till, säger David Szakal som också var med när de testade verktyget. Det kan finnas mycket mer gemensamt i gruppen än vad man tror.

"Alla hittar en gemensam bas"

Geraldine Thiere och David Szakal har även provat verktyget "Reflektionsrunda" och tyckte det gav möjlighet till att jobba med aktiv feedback samt att se vad som fungerar i en grupp och vad som behöver bli bättre.

De tror att de kommer använda fler verktyg i framtiden.

­– Det är viktigt att planera in momentet innan bara, men det är definitivt smidigt, säger David Szakal. Till exempel i grupper som inte träffas så ofta eller som i vattenråd där deltagarna kommer från många olika håll. Det kan vara markägare, kommuner och organisationer. Alla hittar en gemensam bas, att man brinner för vattenfrågor och jobbar mot ett gemensamt mål.

­– Många chefer är till exempel bara med på våra möten om klimatanpassning en gång om året, säger Geraldine Thiere. Det blir ett sätt att hitta den personliga motivationen och se vad man drivs av. Dessutom upplever jag verktygen som demokratiska där allas röst blir hörd.

Läs mer om verktygen Geraldine Thiere och David Szakal testade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Tankeinventering med sortering länk till annan webbplats

Reflektionsrundalänk till annan webbplats

Delta, samverka och agera genom verktygen

Vill du veta mer om verktygen och kanske prova dem själv? Du hittar dem på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Delta, samverka och agera genom verktygen - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)länk till annan webbplats

Läs mer om utbildningen som Geraldine Thiere och David Szakal går:

Utbildningen Lokal samverkan kring vatten – Vattenmyndigheternalänk till annan webbplats

Utbildningen är en del av EU-projektet Water Co-Governance. Syftet med projektet är att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)länk till annan webbplats

Kontakt