Publiceringsdatum:

60 åtgärder för ett bättre vatten

Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjön berättar om pågående samråd.

Vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Dåligt vatten är kostsamt för såväl industrin som jordbruket och turismsektorn. Det är av yttersta vikt för hela samhället att vi tar hand om vårt vatten.

- Det är en samhällsfråga, inte en miljöfråga, säger vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Flera åtgärder för ett bättre vatten. Bristfälliga avlopp, klimatpåverkan och övergödning. Miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Det är några av de miljöproblem som vattenmyndigheterna föreslår lösningar för. Nu presenteras våra åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

Hur får vi bättre vatten? länk till annan webbplats

Kontakt