Publiceringsdatum: 16 oktober 2020

Vattenmyndigheterna går ut på samråd

Vattendelegationen för Södra Östersjön diskuterar under mötet 15 oktober 2020

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt i en diskussion inför beslutet att gå ut på samråd. Foto: Eric Arenius

Nu har de fem vattendelegationerna sagt ja till att gå ut på samråd med förslaget till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenförvaltning 2021 till 2027.

Under det senaste året har vattenmyndigheterna arbetat intensivt med att ta fram en sexårig förvaltningsplan, sätta miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärder för bättre vatten.

I veckan som gick beslutade de fem vattendelegationerna för Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Västerhavet och Södra Östersjön att gå vidare med förslaget.

Nu pågår de sista finputsningarna innan materialet presenteras vid samrådsstart.

Nytt för den här gången är att presenteras som ett digitaliserat material. Allt du behöver veta för att kunna tycka till finns tillgängligt på www.vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats med start i november.

Samrådet pågår sedan från 1 november 2020 till 30 april 2021.

Kontakt