Publiceringsdatum:

Nu växer salixen på deponin Dragmossen

Salixen har växt kraftigt och buskarna är nu över tre meter höga.

Salixen har växt kraftigt och buskarna är nu över tre meter höga. Foto: Bioremed

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar.

Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt. I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre meter höga med kraftiga stammar. I en mindre del av odlingen har dock ogräset konkurrerat med salixen om utrymmet. Där kommer en enklare rensning att göras till våren. Om drygt ett år är det dags för första skörden. När salixen skördas har rötterna hunnit etablera sig och växa, vilket borde ge en kraftig återväxt redan våren efter och minska problemet med ogräs.

LIFE IP Rich Waterslänk till annan webbplats

Kontakt