Publiceringsdatum:

Extra bidrag till vattenråden under samrådet

En å med människor vid strandkanten

Nu finns det extra pengar att söka för de vattenråd i Södra Östersjön som anordnar samrådsmöten eller gör informationsinsatser.

Under perioden november 2020 till April 2021 pågår samråd av vattenmyndigheternas reviderade förvaltningsplaner, inklusive åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer, som ska fastställas i december 2021.

Nu kan vattenråden under hösten ta del av ett extra bidrag i samband med samrådet. Varje vattenråd kan söka pengar.

Tanken är att pengarna till exempel ska gå till att täcka omkostnader för lokaler och informationsmaterial.

Vattenmyndigheten kan också hjälpa till med presentationsmaterial.

På det här sättet hoppas Vattenmyndigheten kunna underlätta vattenrådens arbete under samrådsperioden.

En ansökningsblankett har skickats ut till vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt