Publiceringsdatum:

Skolungdomar får ökad kunskap om återställning av miljön i vattendrag

Barn som hoppar över strömmande vatten vid Vitbäcken i Jokkmokks kommun. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Vitbäcken (Ávrasjjåhkå) i Jokkmokks kommun. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

För att öka kunskapen om miljöåterställan av vattendrag hos ungdomar genomförs utflyktsdagar till Vitbäcken (Ávrasjjåhkå). Utflykten möjliggörs av projektet ReArc (Ecologial Restoration of Artic Rivers) som är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

I Vitbäcken genomförs en återställning av miljön. Detta för att vattendraget ska få tillbaka ekologiska funktioner som försvann under flottningsepoken. Bland annat läggs stenblock tillbaka och lekbottnar återskapas.

Utflykterna till Vitbäcken i Jokkmokks kommun genomförs den 9-10 september där även media är inbjuden. Västra skolans ungdomarna i årskurs 4 och 5 får lära sig mer om den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och om arbetet med att återskapa en mer mångsidig miljö för bland annat fiskar.

— På förmiddagarna kommer vi att visa arbetet med att återställa miljöer som fanns innan flottning. Vi kommer även att visa el-fiske, en metod som används för att följa upp hur återställningen fungerar. På eftermiddagarna har eleverna möjlighet att lära sig mer om livet i vattendraget och förhoppningsvis ser vi flodpärlmusslor, säger Magnus Johansson projektledare ReArc.

Bilder från utflykten. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektet finansieras av Kolarctic, Havs- och Vattenmyndigheten och Vattenfall. Det övergripande målet för Kolarctic CBC programmet är att främja en hållbar ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och naturresurser används på ett hållbart sätt.

Kontakt