Publiceringsdatum: 11 augusti 2020

Orensade vattendrag är ovanliga och viktiga att bevara för framtiden

Närbild på strömmande vatten och en grävskopa stående längre bort i bilden, mitt i Råneälven i Mourkaforsen i Norrbottens län. Foto: Jeremias Kinnunen-Levy

Råneälven Mourkaforsen i Norrbotten. Foto: Jeremias Kinnunen-Levy

Många vattendrag i de skogsbeklädda delarna av landet har använts som flottningsleder. Arbetet med att återställa miljön i dessa vattendrag pågår just nu. Stensvattsbäcken står ut som ovanlig då vattendraget inte är rensat för flottning och kan visa hur det sett ut.

Stensvattsbäcken - ett orensat vattendrag

I övre delarna av Leduåns avrinningsområde i Bjurholms kommun rinner Stensvattsbäcken. Bäcken är inte rensad för flottning av timmer och ger en bild av hur många vattendrag en gång sett ut. Orensade vattendrag är ovanliga i de skogsbeklädda delarna av landet och extra ovanligt så pass nära kusten. Eftersom det är så sällsynt är dessa miljöer viktiga att bevara för framtiden. De är också viktiga att ha som referens när liknande men rensade vattendrag ska restaureras.

Foto: Lars Björkelid

Restoration of Boreal Nordic Rivers

Arbetet med att återställa miljön från flottledspåverkan görs inom LIFEprojektet ReBorN eller Restoration of Boreal Nordic Rivers. Projektet arbetar med att återställa vattendrag från påverkan av flottningen i både Norrbotten och Västerbotten. Projektet bidrar till att vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten, uppnår god eller hög ekologisk status.

Totalt kommer över 20 mil påverkade strömsträckor att återställas.
De älvar som återställs till mer naturlika miljöer är:

  • Lögdeälven
  • Byskeälven
  • Åbyälven
  • Piteälven
  • Råneälven
  • Kalixälven

Just nu pågår ett återställningsarbete i Råneälven. De senaste veckorna har älven haft ett rekordhögt vattenflöde. Uppemot 90 kubik/sekund uppmättes i mitten av juli, vilket medförde att grävmaskinerna inte kunde arbeta. I veckan är vattenflödet nere på 20 kubik/sekund och grävmaskinerna kan fortsätta arbeta med återställningen i närheten av Mourkaforsen.

Kontakt