Publiceringsdatum: 7 juli 2020

Tre miljoner för konkreta åtgärder mot övergödning i Norra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har beviljat totalt tre miljoner kronor till flera olika typer av organisationer i distriktet. Målet är att få en konkret effekt på övergödning och förhindra fosfor och kväve att rinna ut i våra vatten.

- Vi valde denna gång att prioritera ansökningar om anläggning och planering av konkreta åtgärder. Medel har bland annat beviljats för anläggande av våtmarker, åtgärdande av läckande diken, dränering av hästhagar och aluminiumfällning i sjöar för att minska internbelastning, säger Martin Erlandsson Lampa, vattensamordnare vid Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Totalt kom 50 ansökningar in från sammanlagt 24 olika sökande. Dessa organisationer har beviljats medel:

 • Hjälmarens vattenvårdsförbund
 • Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
 • Sagåns vattenråd
 • Fyrisåns vattenvårdsförbund
 • Gussjöns regleringsföretags samfällighetsförening
 • Lurbo ridklubb
 • Norrtälje kommun
 • Trosa kommun
 • Nykvarns kommun
 • Stockholm Vatten
 • Enköpings kommun

Kontakt