Publiceringsdatum: 22 juni 2020

Tre nya miljoner till vattenråden

Anlagd våtmark

Flera nya våtmarker planeras.

Flera nya våtmarker väntas bli verklighet och många projekt kommer att vara redo för att startas upp. Nu är det klart vilka som får del av de tre extra miljonerna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Fokus är åtgärder och planer mot övergödning.

Det var under våren som Vattenmyndigheten utlyste tre miljoner kronor i extra bidrag för vattenråden.

Svaret lät inte vänta på sig. Ansökningar om projekt för mer än sex miljoner kronor kom in.

Intresset har varit mycket större än förväntat, och de goda idéerna har det funnits många av, konstaterar Anna Carnelius, vattenplanerare på Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Men ett urval måste alltid göras.

Nu är det klart vilka som kommer att få ta del av bidragen, och det är en bred blandning av utredningsarbeten och handfasta projekt. Ofta är det övergödning som står i fokus.

- Vi kunde bara bevilja hälften av ansökningarna. Vi valde i första hand åtgärdsinriktade projekt i övergödningspåverkade områden, säger Anna Carnelius.

De stora pengarna går till flera våtmarksprojekt, bland annat i Lillån, på Vikbolandet, i Skräbeån och i Djupeträsk. Det är satsningar i storleksordningen 300 000 till 400 000 kronor.

Lite större summor satsas också på att ta fram förstudier för Döderhultsbäcken och en plan för att höja vattennivån i den igenvuxna våtmarken i Botorpegöl.

Den kanske mest omfattande utredningen handlar om Vandstadsbäcken och Vombsjön. Här vill Kävlingeåns vattenråd ta fram en fördjupad vattenvårdsplan. I den ingår bland annat att peka ut var det bör finnas dammar och våtmarker. Utredningen ska också slå fast hur olika åtgärder påverkar översvämningsfrekvenserna i området.


Fakta/ De här vattenråden fick bidrag

LEVA – Åtgärder vid Lillån

Rååns vattenråd

LEVA – Åtgärder för Vikbolandet

Segeåns vattendragsförbund

Kävlingeåns vattenråd

Marströmmens vattenråd

Nordvästra Gotlands vattenråd

Skräbeåns vattenråd

Stångåns vattenråd

Vattenråd för Sydvästra Skåne

Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Ölands vattenråd

Östra Gotlands vatten

Kontakt