Publiceringsdatum: 17 juni 2020

Faunapassagen i Västerås vinner arkitekturpris

Turbinbron i Västerås

Foto: Mälarenergi

Arkitekturpriset delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland. Vid föreningens årsmöte den 15 juni tillkännagav juryn att priset 2020 tilldelas faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Arkitekturpriset delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland och tillkännagavs på föreningens årsmöte den 15 juni. Ur juryns motivering:

Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden. I stället lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper.

LIFE IP Rich Waterslänk till annan webbplats

Kontakt