Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Nya miljökvalitetsnormer på Gotland

Det kommer att bli nya miljökvalitetsnormer för tre vattenförekomster på Gotland. Det beslutade Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt under tisdagens möte.

Frågan gäller nya miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsterna Sydöstra Gotland – Ljugarn, Mellersta Gotland – Roma samt Fårö.

De tre vattenförekomsterna ska ha god kemisk status samt god kvantitativ status 2021.

Ett samråd har pågått från 18 maj till 8 juni. Fem synpunkter har kommit in.

En enig vattendelegation beslutade om att ändra normerna enligt förslaget som varit ute på samråd.

Läs mer här

Kontakt