Publiceringsdatum: 4 juni 2020

Ny modell ger Säveåns vattenråd mer pengar

Porträttbild av man med en å och grönska i bakgrunden

Robert Gladh började jobba som samordnare för Säveåns vattenråd i februari i år. "Det har varit viktigt att kunna börja på det arbete som förväntas från kommunerna så att vi visar att de får något tillbaka för den här finansieringsmodellen", säger han.

Säveåns vattenråd får nästan åtta gånger så mycket pengar att röra sig med. En ny modell som innebär att kommunerna bidrar med två kronor per år och invånare i vattenavrinningsområdet ska få fart på åtgärdsarbetet.

Tidigare har Säveåns vattenråd bara haft vattenmyndigheternas samverkansbidrag på 60 000 kronor att förfoga över. Det har bekostat viss administration som skötts på en femprocentig samordnartjänst. Därutöver bidrar förstås medlemmarna i vattenrådet ideellt med tid och engagemang.

Med den nya finansieringsmodellen kommer vattenrådet i stället att få sammanlagt 400 000 kronor per år från de sex kommunerna i avrinningsområdet plus samverkansbidraget på 60 000.

Det innebär att vattenrådet kan bekosta en 25-procentig samordnartjänst och även finansiera mindre projekt. Genom att samordnaren får tid att ta fram projektplaner och söka bidragsmedel för olika åtgärdsprojekt kan pengarna från kommunerna växlas upp.

Rätt åtgärd på rätt plats

Robert Linder Blomberg, centerpolitiker i Lerums kommun och ordförande för Säveåns vattenråd, ser förstås positivt på tillskottet av pengar:

– Det är en enorm skillnad! Det innebär att vi kan förbättra samarbetet mellan kommunerna och se till att vi investerar i rätt åtgärder på rätt plats för att få bästa möjliga resultat ekonomiskt och miljömässigt. Vi kan göra utredningar som bidrar till att stärka vattenkvaliteten och informationsspridningen om vattnet.

Vattenrådets nya samordnare heter Robert Gladh och han började jobba i februari i år.

– Förhoppningsvis kan vi visa kommunerna att det händer något i avrinningsområdet genom att vi kommer till åtgärd. Är man ute efter lokal förankring i vattenarbetet så är vattenrådet väldigt bra att vända sig till. Där finns mycket kompetens och framför allt ett driv; ett stort engagemang som jag tycker att man ska ta vara på, förklarar han.

Vandringshinder listade

Arbetet i Säveåns vattenråd den närmaste tiden kommer huvudsakligen att vara inriktat på åtgärder mot övergödning och vandringshinder för fisk.

– Den här första tiden som Robert Gladh har arbetat hos oss har vi bland annat fått en lista över alla vandringshinder i Säveån, vilket ger vattenrådet ett jättebra underlag för att diskutera hur vi på bästa sätt ska försöka få bort hindren, konstaterar en glad Robert Linder Blomberg.

Fakta: Säveåns vattenråd

De sex kommunerna som ingår i Säveåns avrinningsområde är Göteborg, Vårgårda, Lerum, Alingsås, Partille och Borås.

Göteborg bidrar med mest pengar, 132 000 kronor per år och Borås minst, bara 4 000 per år, vilket alltså beror på hur många invånare respektive kommun har i avrinningsområdet.

I vattenrådet ingår en politiker och en tjänsteman per kommun samt representanter för Naturskyddsföreningen, fiskevårdsområdesföreningar inom avrinningsområdet, Sportfiskarna, industrierna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, vattenkraftsägare, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göta älvs vattenvårdsförbund.

Kontakt