Publiceringsdatum: 1 juni 2020

Åtgärdssamordningen i LEVA finansieras även under 2021

Efter ett år med nätverkande har de 20 åtgärdssamordnarna inom LEVA, Lokalt engagemang för vatten, knutit många viktiga kontakter och fått ett fint mottagande av lantbrukare och andra i sina lokala avrinningsområden. Under LEVA:s första år har de också hunnit genomföra ett antal åtgärder och fler är på gång.

Åtgärdssamordningen i LEVA-projekten var finansierade till och med december 2020. Nu meddelar Havs- och vattenmyndigheten att åtgärdssamordningen i LEVA-områdena även finansieras under 2021. Motiveringen är att arbetet i LEVA ger viktig kunskap för ett strategiskt lokalt åtgärdsarbete. Ett koncept för det fortsatta arbetet håller på att tas fram.

​Full fart i LEVA – Lokalt engagemang för vattenlänk till annan webbplats

 

Kontakt