Publiceringsdatum:

Lokal samverkan kring vatten – intresseanmälan till utbildning

Vandring längs vattendrag

Utbildningen kommer handla om verktyg och metoder för att utveckla lokal samverkan kring vatten. Skicka in din intresseanmälan senast 15 juni 2020.

Är du intresserad av lokalt deltagande och samverkan med koppling till vatten- och miljöfrågor? Vill du hitta inspiration, skapa större helhetssyn, lösa problem och komma till handling tillsammans med andra?

Då är du välkommen med en intresseanmälan till vår utbildning om lokal samverkan kring vatten! Observera att din intresseanmälan ej betyder att du är garanterad plats. Vid stort intresse kommer vi att behöva göra ett urval.

Målgrupp

Du som jobbar med vatten- och miljöfrågor i till exempel ett vattenråd, en förening, en kommun eller på en myndighet. Utbildningen vänder sig också till dig som deltar i en lokal vattengrupp. Organisationer från hela Sverige är välkomna med sin intresseanmälan.

Syfte

Utveckla organisationernas eller vattenrådens arbete med samverkan. Det är viktigt för er som går kursen att era organisationer eller vattenråd är delaktiga, och ger er möjlighet att pröva de verktyg som kursen går igenom vid mötestillfällen i er egen organisation.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta i utbildningen, som är webbaserad.

Tid

Första utbildningstillfället blir tisdagen den 1 september på eftermiddagen eller tidiga kvällen. Andra tillfället blir den 17 november.

Grupp vid vatten i Göteborg. 

"När en grupp träffas och vandrar längs ett vattendrag händer något. Nyfikenhet väcks, berättelser delas, fåglar, växter och fiskar visar sig. Vi lär oss från varandra, om natur och kulturhistoria på platsen. Här kan vi upptäcka problem och möjligheter till förändringar. Bäst är det när vi är en blandad grupp med olika bakgrund och kunskaper.”

Peter Nolbrant, verksamhetsutvecklare Vattenmyndigheten Västerhavet

Om utbildningen

Utbildningen kommer handla om verktyg och metoder för att utveckla lokal samverkan kring vatten. Du kommer själv kunna påverka upplägget efter de behov du anser är viktigast för just din organisation.

Utbildningen kommer genomföras under cirka fem tillfällen under år 2020 och 2021, inom ramen för det EU-finansierade projektet Water Co-Governance.

I projektet har vi sammanställt över 50 olika konkreta verktyg för att utveckla lokal samverkan, som vi kommer titta närmare på under utbildningen. Lokala vattenråd har spelat en huvudroll i arbetet. Smultronmetoden, framtidshistoria och dialogmöte är några exempel. Genom att jobba med verktygen kan den lokala delaktigheten öka. Verktygen kan dessutom leda till effektivare arbetssätt och fler åtgärder för bättre vattenmiljö – samtidigt som deltagarna lär sig mer och har roligt!

Du hittar alla verktygen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Verktyg för lokal samverkan om vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig

Om projektet Water Co-Governance

EU-projektet Water Co-Governance handlar om två viktiga frågor för hållbar utveckling: tillgången till rent vatten i friska ekosystem och utveckling av lokalt engagemang för bättre vatten. Genom praktiskt arbete i pilotområden får vi kunskaper och verktyg som kan spridas till fler områden inom EU. Fem länder deltar: Sverige, Danmark, Holland, Tyskland och Storbritannien. I Sverige drivs projektet av Vattenmyndigheten Västerhavet, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan läsa mer om projektet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Water Co-Governance – internationellt samarbete för att stärka lokal vattenförvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer för dig som vill veta mer

I filmen nedan berättar Ingela Danielsson, kommunekolog i Falkenbergs kommun om hur hon upplever att samverkan med lokala vattenråd ger bättre resultat.

– Det är ett effektivt och bra sätt att jobba med naturvård, säger hon. Genom att använda vattenråden som plattform för vårt arbete når vi ju ut till många och använder en arbetsstruktur som redan finns.

Kontakt