Publiceringsdatum:

Samråd för vattenförekomster på Gotland

Nu startar ett samråd om miljökvalitetsnormer för tre vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt, 18 maj- 8 juni 2020.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt har den 4 maj 2020 beslutat att med stöd av 2 kap. 4 § Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samråda om miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna Sydöstra Gotland – Ljugarn, Mellersta Gotland – Roma samt Fårö. Information om dessa vattenförekomster finns i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) med följande länkar:

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79129894 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA96690582 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63058431 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa vattenförekomster saknar i beslutad föreskrift för miljökvalitetsnormer, 08 FS 2016:15 bilaga 2, uppgift om tidsfrist 2021 för kvantitativ status. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt föreslår att miljökvalitetsnormerna beslutas enligt förslagen som redovisas i Tabell 1. Uppgifterna i förslaget har funnits under samråd och vid beslut 2016 om föreskriften 2016:15. Uppgifterna finns redan i VISS, men har av tekniska skäl inte kommit med i beslutad föreskrift.

Bild på tabell 1, föreslagna miljökvalitetsnormer till samråd.

Tabell 1. Föreslagna miljökvalitetsnormer till samråd.

Samrådet pågår under perioden 18 maj – 8 juni 2020 och då finns möjlighet att tycka till om förslagen till miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster.

Synpunkter på föreslagna miljökvalitetsnormer ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 8 juni 2020, antingen via e-post till vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se eller post till

Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar.

Märk mailet/brevet med diarienumret 537-4102-2020.

Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör

Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Kontakt